Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie dla organizacji pozarzadowych

Brak opisu obrazka

Centra wsparcia NGO - projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe z województwa opolskiego do udziału w cyklu szkoleniowym

„Zarządzanie i rozwój organizacji pozarządowej”.

Gwarantowane otwarcie nowych perspektyw dla Twojej organizacji!

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (OCWIP) wraz z Partnerami – Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP) i Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych (DFOP) zapraszają w ramach projektu „Centra Wsparcia NGO – projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Przedstawicieli i Przedstawicielki organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego na bezpłatny cykl edukacyjny pn. „Zarządzanie i rozwój w organizacji pozarządowej”.

Więcej informacji:

DOC461_Regulamin_Puli_rozwojowej_za│_nr_2.doc

DOCformularz zgloszeniowy 5.4.2..doc

DOCHarmonogram_szkolen_OCWIP.doc

DOCInformacja_na_stronŕ_-_cykl_szkoleniowy.doc

DOCumowa_o_udzielenie_wsparcia.doc

Wersja XML