Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Recykling

 Brak opisu obrazka

Sprawozdania o ilości zebranych odpadów

opakowaniowych w 2010 r.

W związku z pismem Prezesa Zarządu WFOSiGW, skierowanym do urzędów gmin woj. opolskiego, informujemy, że ZGKiM w Bierawie zebrał i przekazał do odzysku i recyklingu w 2010 r. następujące ilości odpadów opakowaniowych:

1. Opakowania z papieru i tektury – 20,03 ton

2. Opakowania ze szkła – 105,12 ton

3. Opakowania z tworzyw sztucznych – 20,10 ton

 

Dyrektor zakładu

inż. Marek Bobiński

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

47-240 Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12

Wersja XML