Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KRPA

INFORMACJA  

Informuje się, iż Zarządzeniem nr 25/2011 Wójta Gminy Bierawa z dnia 14 lutego 2011 r. została powołana gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, działajaca na terenie Gminy

Bierawa, w następującym składzie:

1. Krzysztof Ficoń                      -  przewodniczący komisji

2. Karina Musioł                        -  zastępca przewodniczącego komisji

3. Alicja Goździk - Żelazny       -  członek komisji

4. Klaudia Janas                       -  członek komisji

Wersja XML