Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

 

Przypominamy wszystkim zainteresowanym jednostkom, Radom Sołeckim, stowarzyszeniom oraz mieszkańcom, że materiały planistyczne do opracowania budżetu na 2010 rok należy składać w Urzędzie Gminy do 30.09.2009r.

 

Skarbnik

Wersja XML