Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OSP Bierawa

Wioska Internetowa

 

Brak opisu obrazka

 

W ubiegłym roku remizy w Dziergowicach, Lubieszowie i Goszycach zostały wyposażone w pracownie internetowe. W tym roku do projektu „Wiosek Internetowych” przystąpiła OSP Bierawa

Koszt wyposażenia jednej świetlicy wynosi ok. 75 tys. zł, a cały projekt to ponad 200 tys. zł. Na jedną jednostkę przypada po pięć stanowisk komputerowych i jedno dla administratora, wyposażonych w encyklopedie i słowniki multimedialne. Oprócz tego jednostkom przybył sprzęt w postaci telefonu, rzutnika multimedialnego, faksu i mebli biurowych. Projekt w wypadku trzech pierwszych jednostek skończył się z rokiem 2008, ale świetlice będą musiały być utrzymywane przez pięć lat. W OSP Bierawa projekt „Wioska Internetowa” będzie zakończony w grudniu 2009, ale również świetlica będzie musiała działać przez pięć lat.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Projekt „Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Świetlice internetowe są dostępne bez opłat dla wszystkich mieszkańców.

 

 

Kronikarz: Grażyna Kosubek

OSP Bierawa

Wersja XML