Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GOPS

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Brak opisu obrazka 

Projekt „LEPSZE JUTRO”

W ramach Projektu Systemowego „LEPSZE JUTRO”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 25-08-2009r. rozpocznie się

Kurs z zakresu florystyki

 realizowany przez Gminę Bierawa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie,

 

Wersja XML