Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Radosne przedszkole

Brak opisu obrazka

 

Gmina Bierawa otrzymała dofinansowanie na projekt

 

 „Radosne przedszkole”

 

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Kapitał Ludzki w ramach

Priorytetu IX działania 9.1.1

 

Projekt skierowany jest do przedszkolaków z gminy Bierawa.

Dofinansowanie: 195,400.00 zł na lata 2009 – 2010.

 

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci w wieku od 3-5 lat na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2009/10.

 

Cel główny zrealizowany będzie poprzez realizacje celów szczegółowych:

- zwiększenie dostępu do zajęć dodatkowych;

- podejmowanie działań na rzecz łamania stereotypów związanych z płcią;

- zwiększenie świadomości wśród rodziców na temat wpływu edukacji przedszkolnej na wszechstronny rozwój dziecka;

- poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola poprzez zapewnienie dodatkowych zajęć oraz wycieczek edukacyjnych;

- umożliwienie matkom dzieci podjęcia pracy zarobkowej i zatrudnienia na cały etat.

Wersja XML