Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GOPS

W dniu 22 października 2009 roku na Sesji Rady Gminy Bierawa odbyło się spotkanie podsumowujące realizacje projektu „LEPSZE JUTRO” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podczas, którego Pani Karina Musioł – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonała krótkiego podsumowania projektu i wraz z Wójtem Gminy – Panem Ryszardem Gołębowskim oraz Przewodniczącą Rady Gminy – Panią Renatę Kubica  wręczono uczestniczkom projektu certyfikaty.

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML