• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GOPS

W dniu 22 października 2009 roku na Sesji Rady Gminy Bierawa odbyło się spotkanie podsumowujące realizacje projektu „LEPSZE JUTRO” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podczas, którego Pani Karina Musioł – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonała krótkiego podsumowania projektu i wraz z Wójtem Gminy – Panem Ryszardem Gołębowskim oraz Przewodniczącą Rady Gminy – Panią Renatę Kubica  wręczono uczestniczkom projektu certyfikaty.

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML

Gmina Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
47-240 Bierawa
tel. 77 487 22 66
fax 77 487 22 62
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 5462433
w tym miesiącu: 78577
dzisiaj: 243