Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GOPS Lepsze jutro

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Brak opisu obrazka

W dniu 20 października 2010r. na Sesji Rady Gminy Bierawa odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu :

LEPSZE JUTRO 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddzziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  podczas którego Pani Karina Musioł – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonała krótkiego podsumowania projektu.  Wójt Gminy – Pan Ryszard Gołębowski wraz z Przewodniczącą Rady Gminy – Panią Renatą Kubica wręczyli uroczyście uczestnikom projektu certyfikaty.

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Wersja XML