Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs Fotograficzny

Konkurs fotograficzny

Od 9 sierpnia do 29 października 2010 r. trwa konkurs fotograficzny „Jak zmienia się Opolskie dzięki Funduszom Europejskim” organizowany przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (DPO UMWO) oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Celem konkursu jest promocja efektów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013 (RPO WO 2007-2013), poprzez prezentowanie projektów realizowanych przy współfinansowaniu z RPO WO 2007-2013.

Szczegółowe informacje nt. zgłaszania prac do konkursu, regulamin konkursu oraz listę projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013 znajdą Państwo na stronie www.konkurs-foto.opolskie.pl

Wersja XML