Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwestycje

Brak opisu obrazka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Bierawa zrealizowała projekt pn.: „Budowa rurociągu tranzytowego do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z kanalizacją sanitarną

w miejscowości Korzonek Wieś” współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wartość inwestycji: 2.402.438,74 zł

Udział środków UE: 984.606,00 zł

Wkład beneficjenta: 1.417.832,74 zł

Wersja XML