Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uczymy z pasją klasy I-III

Brak opisu obrazka

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

"Uczymy z pasją klasy I-III" 

Ogłasza się nabór na stanowisko nauczyciela specjalisty w klasach I-III do zajęć:

-dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

-logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

-dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

-gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

-rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, plastyki, j. niemiecki, rytmika

Podanie wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje należy składać do dnia 30.09.2010r. w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bierawa.

 

Wersja XML