Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt konsultacyjny

Brak opisu obrazka

PUNKT KONSULTACYJNY

Udzielanie pomocy psychologicznej

mgr Alicja Goździk-Żelazny

w następujące dni:

9.IX., 23.IX, 7.X, 21.X, 4.XI, 18.XI, 2.XII, 16.XII 2010r.

w godzinach

8:30-12:30

budynek Urzędu Gminy, wejście od STACJI OPIEKI CARITAS

Zgodnie z zasadami etyki, psycholog zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej, z której może zwolnić jedynie sąd.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie

ul. Wojska Polskiego 12

tel. 77 4872181 wew.144

Wersja XML