Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RPO

 Brak opisu obrazka

I nabór projektów do działania 4.3 Ochrona powietrza,

odnawialne źródła energii

19 sierpnia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5471/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 5389/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach I naboru projektów do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

W związku z przesunięciem środków oraz zwiększeniem alokacji, jak również z uwagi na oszczędności poprze targowe dokonano wyboru z listy rezerwowej następujących projektów.

Tytuł projektu : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I MODERNIZACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ W DOMU KULTURY W BIERAWIE

Dofinansowanie ogółem PLN: 590 332,63

 

źródło: http://rpo.opolskie.pl/rpo/

 

Wersja XML