Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

EFR

inwestycje brzezce.jpeg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Bierawa realizuje projekt pn.:

„Wymiana konstrukcji więźby dachowej

na budynku Sali Ludowej przy ulicy Rybnej w Brzeźcach”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013

w ramach Osi 4 LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wersja XML