Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POKL GOPS


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 Brak opisu obrazka

 

 

 

Projekt LEPSZE JUTRO

 

 

W ramach Projektu Systemowego  LEPSZE JUTRO Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  dnia 09-08-2010r.

 rozpocznie się  szkolenie z zakresu

zarządzanie czasem własnym i budżetem gospodarstwa domowego

realizowany przez

Gminę Bierawa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie

Wersja XML