Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

 

Stowarzyszenie
Wszystkie drogi i myśli  prowadzą  do Dziergowic”

w ramach realizowanego projektu pn.
 
 " Od edukacji do integracji "

 Działanie 7.3  " Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji"
ogłasza rekrutację uczestników z Dziergowic i Solarni
        na niżej wymienione kursy:

      
1. Kurs komputerowy   ( poziom podstawowy 10 osób )
      2. Kurs komputerowy   ( poziom zaawansowany 10 osób)
      3. Kurs spawania    (10 osób)

Udział w kursach jest bezpłatny.
Każdy uczestnik otrzyma
dokument potwierdzający ukończenie kursu.
Zgłoszenia telefoniczne lub osobiście do 20.07.2010r.przyjmują:
 Elżbieta Dziuda  tel. 77 / 4 830 567
 Marian Wesołowski tel. 77 / 4 830 402
Wersja XML