Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Radosne przedszkole

Brak opisu obrazka

 

„Radosne przedszkole"

 

Projekt rozpoczął się w miesiącu październiku 2009r. i jest realizowany zgodnie z założeniami. W placówkach przedszkolnych odbywają się zajęcia artystyczne, w ramach których dzieci nabywają umiejętności i rozwijają zainteresowania związane z plastyką, muzyką, twórczością teatralną i aktywnością ruchowo - taneczną. Równocześnie dzieci uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego, podczas których poznają proste słownictwo i podstawowe zwroty.

W miesiącu marcu odbyła się wycieczka do Gamcanej Chaty w Bojkowie. Dzieci z naszych przedszkoli miały okazję poznać tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi oraz zbiór eksponatów związanych z życiem codziennym i pracą na dawnej
wsi śląskiej.

W kwietniu rodzice naszych wychowanków mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniach na temat: „Postawy rodzicielskie". Szkolenia te miały na celu przedstawienie pozytywnych i negatywnych postaw rodzicielskich oraz zachęcenie ojców dzieci do udziału w wypełnianiu obowiązków rodzinnych.

Zajęcia z dziećmi ramach projektu „Radosne przedszkole" będą realizowane do końca czerwca 2010r.

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML