Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowania przedsięwzięć ekologicznych wstrzymane

Informuje się, iż w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) brak jest obecnie normy legalizującej możliwość udzielania z budżetu gminy dotacji osobom fizycznym na przedsięwzięcia ekologiczne.
Dlatego też składane przez mieszkańców wnioski
o dofinansowanie takowych przedsięwzięć pozostaną bez rozpatrzenia do czasu zmiany przepisów prawa.

 

Wersja XML