Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Brak opisu obrazka

 

Uprzejmie informujemy, iż 22 marca 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął Uchwałę nr 4720/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach I naboru do poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

 

Wśród nich znalazł się projekt Gminy Bierawa pod nazwą Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa. Wartość całego projektu wynosi 440.000 zł w tym wartość dofinansowania 370.000 zł.

 

Dzięki uzyskanym funduszom we wszystkich szkołach Gminy Bierawa będą wyremontowane oraz wyposażone klaso-pracownie zgodnie ze wskazaniami dyrektorów placówek oświatowych.

Prace modernizacyjne będą wykonywane w okresie wakacyjnym.

 

Zastępca Wójta

Krzysztof Ficoń

Wersja XML