Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROW

Brak opisu obrazka

 

Informujemy, iż zakwalifikowano do współfinansowania Działania 321

„Podstawowe usługi gospodarki i ludności wiejskiej”

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 w zakresie Gospodarka wodno-ściekowa dla naboru I w 2009r.

„Budowę rurociągu tranzytowego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek Wieś”.

Wnioskowana kwota pomocy to 2 204 578 zł

 

Wersja XML