Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RPO

Brak opisu obrazka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

"Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Gmina Bierawa realizuje  projekt pod nazwą

„Droga gminna do terenów inwestycyjnych

 

 w miejscowości Stare Koźle”

Nawierzchnia bitumiczna o szerokości 6,0 m na długości 1101 m.

zostanie ukończona do końca czerwca 2010r. 

 


Brak opisu obrazka

 Tereny Inwestycyjne

Wersja XML