Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Bierawa informuje, że w dniu 08 stycznia 2010r. zarządzone zostały konsultacje społeczne na temat projektów nowych  statutów dla sołectw gminy Bierawa. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami poszczególnych sołectw na zebraniach wiejskich.

Terminy zebrań wiejskich,  na których zostaną przeprowadzone konsultacje: 

1.      Ortowice          19.01.2010r. godz. 17.00 – świetlica
2.      Grabówka        21.01.2010r. godz. 17.00 - świetlica
3.      Solarnia           25.01.2010r. godz. 17.00 – Szkoła Podstawowa
4.      Brzeźce           26.01.2010r. godz. 17.00 – Klub wiejski
5.      Korzonek         27.01.2010r. godz. 17.00 – Klub wiejski
6.      Kotlarnia          29.01.2010r. godz. 17.00 – Klub wiejski
7.      Dziergowice     03.02.2010r. godz. 17.00 – Dom Kultury
8.      Lubieszów        04.02.2010r. godz. 17.00 - świetlica
9.   Goszyce            05.02.2010r. godz. 17.00 – Remiza OSP
10. Bierawa            18.02.2010r. godz. 17.00 – Dom Kultury
11. Stara Kuźnia     16.02.2010r. godz. 17.00 – Dom Kultury
12. Stare Koźle       19.02.2010r. godz. 18.00 - Klub wiejski (II termin)
 

 PDFprojekt statutu sołectwa

Wersja XML