Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ANKIETA NA TEMAT PROCEDUR (KART USŁUG) DOTYCZĄCYCH SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW W URZĘDZIE GMINY BIERAWA ORAZ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIERAWIE

Szanowni Państwo!

Realizując zadania w ramach akcji społecznej "Przejrzysta Polska" - Urząd Gminy Bierawa dąży do poprawy swego wizerunku i poprawy jakości obsługi Klientów. Jesteśmy przedstawicielami administracji samorządowej, która rozumiejąc swoją pracę jako służbę obywatelom Gminy, pragnie wykonywać ją coraz lepiej i sprawniej. Dlatego też chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat procedur dotyczących sposobu załatwiania spraw w Urzędzie zawartych w opracowanych Kartach Usług. Opinia ta wskaże nam, czy Karty usług winny pozostać w dotychczasowym kształcie, czy należy je odpowiednio, zgodnie z Państwa wskazówkami, zmodyfikować. Ankieta jest anonimowa, a wyniki jej będą wykorzystywane wyłącznie w celu usprawnienia pracy Urzędu.

Wersja XML