Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tradycje

Szkoła w Dziergowicach dba o tradycje ludowe związane z naszym regionem. Od lat w kąciku regionalnym gromadzone są eksponaty, które chronią od zapomnienia dawne zwyczaje, obrzędy oraz tradycje ludowe. Uczniowie mają możliwość poznania przedmiotów codziennego użytku, mogą podziwiać ubiory swoich przodków.Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Ponadto, co roku w szkole organizowany jest konkurs
"Po naszymu", który ma na celu przypominanie pięknej gwary śląskiej.
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Wersja XML