Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nauczyciele

lp.

imię i nazwisko

nauczany przedmiot

wychowawstwo

1.

mgr  Iwona Pieczyrak

nauczanie zintegrowane, przyroda

III

2.

mgr  Sylwia Wrona

nauczanie zintegrowane,

język niemiecki

I

3.

mgr Katarzyna Krzysik

nauczanie zintegrowane, plastyka, muzyka

II

4.

mgr Elżbieta Herda

język polski, pedagog szkolny

VI

5.

mgr  Danuta Wróbel

wychowanie do życia w rodzinie

-

6.

mgr  Małgorzata Daroń

język angielski, informatyka

-

8.

mgr Marek Piątek

historia, przyroda, etyka

-

9.

mgr Aleksandra Kordek

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

V

10.

mgr Monika Giesman

religia, technika

-

14.

mgr Judyta Żelichowska

biblioteka, świetlica

-

15. mgr Ewa Waligóra
matematyka IV
16. mgr  Agata Witowska język niemiecki  -

 

Wersja XML