Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SPOTKANIE BIBLIOTECZNE 2014

W poniedziałek 27 stycznia br. odbyło się spotkanie pt.: „Godzina Baśni” w bibliotece z grupą szkolną z klas 1- 3 SP. W spotkaniu uczestniczyło 15 uczniów. W czasie zajęć dzieci miały różne zadania do wykonania. Uczniowie wykazywali się dużą aktywnością i zainteresowaniem.

Celem tej lekcji  było zapoznanie dzieci z zasadami korzystania z biblioteki, przygotowanie do samodzielnego wyboru książki, wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek.

Zajęcia zakończyły się powodzeniem.

Po zmaganiach bibliotecznych każdy uczeń został poczęstowany słodyczami.

Uczniowie na takich spotkaniach kształtują umiejętności skutecznego komunikowania się, ujawniania zainteresowań i potrzeb czytelniczych.

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML