Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołectwo Brzeźce

B R Z E Ź C E

          Sołectwo usytuowane w północno-zachodniej części gminy. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z testamentu księcia Mieszka Opolskiego z 1246 roku. Dokument zawierał informację o przekazaniu klasztorowi Dominikanów w Raciborzu majątku Breze. W dokumentach odnotowano również nazwy Brese, Bresca i Villa Brzeszcze.

          Brzeźce należały do dóbr sławęcickich i znajdowały się kolejno w rękach książąt opolskich - Władysława i Bolka, następnie księcia strzeleckiego Alberta oraz, wraz z księstwem strzeleckim, wchodziły w skład księstwa niemodlińskiego. Od roku 1817 Brzeźce należały do powiatu toszeckiego, a w wyniku nowego podziału administracyjnego - do prowincji śląskiej. W roku 1871 zostały przyłączone do powiatu kozielskiego i do 1945 roku stanowiły odrębną gminę wiejską. Od 1973 sołectwo Brzeźce leży w granicach administracyjnych Gminy Bierawa.

          Wieś położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Kędzierzyna - Koźla i zajmuje obszar 394 ha, z czego ponad 60 ha stanowią lasy. W osi widokowej sołectwa znajduje się murowana kapliczka z 1786 roku z ołtarzem rokokowym i obrazem przedstawiającym Jadwigę Śląską, remiza OSP, boisko sportowe oraz Dom Ludowy. Aktualna liczba mieszkańców wynosi 570. Na terenie sołectwa działa koło Mniejszości Niemieckiej.

Sołtysem wsi jest: Pan Dariusz Staudt

Skład rady sołeckiej kadencja 2019-2024:

1. Piotr Donajski
2. Bernard Skowronek

3. Dominika Kornas
4. Salwik Renata
5. Parusel Helena
6. Larysz Piotr
7. Mnich Mariola

 

PDFStatut sołectwa Brzeźce.pdf
 

 

 

 

Wersja XML